Zorunlu Sigorta Takip İşlemleri

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik'in 7’nci maddesi uyarınca zorunlu sigortaların yenilenmesi ile ilgili poliçe sahipleri Güvence Hesabı tarafından bilgilendirilmektedir. Bu kapsamda kurumumuz Yönetmelik gereği poliçe sahiplerine zorunlu sigorta poliçelerini yenilemeleri gerektiği hususunu hatırlatmak amacıyla kısa mesaj (SMS) göndermektedir.

Ayrıca ilgili zorunlu sigortaları yaptırmadığı veya yenilemediği tespit edilen gerçek veya tüzel kişiler kurumumuz tarafından izin, lisans veya ruhsat vermeye yetkili mercilere bildirilmektedir. Yönetmelik’e göre kurumumuz tarafından yapılan bildirim üzerine söz konusu sigortaların yaptırılmadığının yetkili mercilerce tespiti halinde söz konusu ruhsat, lisans ve izinler ilgili yetkili mercilerce iptal edilir. 

Yine Karayolları Trafik Kanunu'nun 91’inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan araçlar trafikten menedilmekte olup aynı maddenin yedinci fıkrasına göre ise bu araçlara para cezası uygulanmaktadır. 

Kurumumuz tarafından poliçe yenilenmesine ilişkin gönderilen SMS’ler tamamen bilgilendirme amaçlı olup ticari bir amaç taşımamaktadır. Diğer bir ifadeyle kurumumuzun poliçe tanzim etme görevi bulunmamaktadır. SMS’lerin gönderildiği telefonlar sigorta poliçenizi tanzim eden sigorta aracısı tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemine girilen telefon numaralarıdır. Telefon numaralarının yanlış olduğu kanaatinde iseniz sigorta şirketinize ya da sigorta aracınıza başvurarak gerekli düzeltme işlemini yaptırmanızı önemle hatırlatmak isteriz.  

Diğer yandan herhangi bir para cezası, trafikten men, ruhsat ve lisans iptali ya da meydana gelebilecek bir kaza sonucunda maddi bir kayıpla karşı karşıya kalmamak için sigorta şirketinize ya da sigorta aracınıza başvurarak zorunlu sigorta poliçenizi yaptırmayı ihmal etmeyiniz.  

*SMS kapsamına giren zorunlu sigortaları öğrenmek için tıklayınız

page up