TARİHÇE

1983

Güvence Hesabı 13.10.1983 tarih ve 18195 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 108 inci maddesine dayanılarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı olarak "Garanti Fonu" adıyla kurulmuştur.

1985

Karayolları Trafik Kanunu’nun 108 inci maddesine dayanılarak 26.06.1985 tarih ve 18793 Sayılı Resmî Gazete ile ilk yönetmelik olan "Garanti Fonu Yönetmeliği" yürürlüğe girmiştir.

1990

1990 yılında unvanı "Karayolları Trafik Garanti Fonu" olarak değiştirilmiştir. Yönetimi Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına devredilmiştir.

1997

1997 yılında gerçekleştirilen mevzuat değişikliği ile yönetimi Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine devredilmiştir.

2002

2002 yılında unvanı "Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı" olarak değiştirilmiştir.

2007

2007 yılında 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ile son halini almış ve unvanı "Güvence Hesabı" olarak değişmiştir. Kanun’un 14 üncü maddesine dayanılarak yürürlüğe giren Güvence Hesabı Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

page up