Amacımız

Güvence Hesabı kapsamına giren zorunlu sigortalara ilişkin olarak aşağıdaki koşulların oluşması halinde ortaya çıkan zararların bu sigortalarla saptanan geçerli teminat limitlerine kadar karşılanması amacıyla Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulmuştur:

 

  • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar.
  • Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar.
  • Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde kişiye gelen bedensel zararlar.
  • Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemeler.
  • Sigorta şirketinin mali bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar. (*)

Universal Sigorta (İflas - 15.06.2001)
Emek Sigorta (İflas - 27.09.2001)
Akdeniz Sigorta (İflas - 12.12.2001)
Egs Sigorta (Ruhsat İptal - 15.08.2003)
GIC Dünya Sigorta (Ruhsat İptal - 15.08.2003)
Kapital Sigorta (İflas - 15.03.2004 )
Batı Sigorta (Ruhsat İptal - 06.06.2008 ): Yükümlülüklerinin Yaşar Dış Ticaret A.Ş. tarafından karşılanması kaydıyla şirketin birleşme yoluyla Yaşar Dış Ticaret A.Ş' ye devri uygun bulunmuştur.
Hür Sigorta (Ruhsat İptal - 25.03.2015)  (0212) 288 38 68
Ege Sigorta (Ruhsat İptal - 07.08.2015)  (0212) 288 38 68

Mali bünye zafiyeti nedeni ile bütün branşlarda ruhsatı iptal edilmiş veya iflas etmiş sigorta şirketlerinin Güvence Hesabı kapsamında bulunan zorunlu sigortalarına ait maddi ve bedeni zararları Güvence Hesabı ödemek ile yükümlüdür.

Söz konusu ödeme kapsamında yer alan tazminat alacaklılarının, Güvence Hesabına gerekli belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir.

page up