Güvence Hesabından hangi durumlarda tazminat talep edilebilir?

Sigortacılık Kanunu’nun 14 üncü maddesinde Güvence Hesabından hangi durumlarda tazminat talep edilebileceği belirtilmiştir. Bu durumlar kısaca;           

 • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,
 • Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,
 • Sigorta şirketinin malî bünye zafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde ödemekle yükümlü olduğu maddî ve bedensel zararlar,
 • Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar,
 • Yeşil Kart Sigortası uygulamaları için faaliyet gösteren Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunca yapılacak ödemelerdir.

Güvence Hesabından karşılanmayacak zararlar nelerdir?

 • Manevi zararlar,
 • Bedensel zararlar dışında kalan her türlü maddi zararlar (Hesabın yükümlü olduğu İflas etmiş veya ruhsatları iptal edilmiş sigorta şirketleri hariç),
 • Kazaya neden olan aracın işletenin veya sürücüsünün zararları,
 • Motorlu aracı çalan veya gasp edenlerle, bunlara yardımcı olanların ve bu durumu bilerek araca binen sürücü veya yolcu zararları,
 • Motorlu araçların yarış için bulunması gereken sigortayı yaptırmaksızın yarışa katılması durumunda kişilere verdiği bedeni zararlar,
 • İşletenin eylemlerinden sorumlu tutulduğu kişilere karşı yöneltebileceği zararlar,
 • İşleten tarafından ileri sürülebilecek tazminat talepleri,
 • Motorlu bisikletin sebep olduğu kazalardan doğan zararlar,
 • Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan kimselere motorlu aracın bırakılması sırasında kişilere gelen zararlar,
 • Hastalık ve ferdi kaza sigortası yapan sigorta şirketlerinin rücu talepleri

Plakasını alamadığım bir araç park halindeki aracıma çarparak kaçmıştır. Güvence Hesabı, aracımda meydana gelen hasarı öder mi?

Güvence Hesabı motorlu araçlarda meydana gelen hasarlardan sorumlu değildir. Güvence Hesabından ancak bedeni zararlar (maluliyet ve ölüm halinde doğan zararlar) talep edilebilmektedir.

Çalıntı bir aracın kusurlu olarak sebep olduğu bir kazada yaralanma ve ölüm durumlarında Güvence Hesabına başvurulabilir mi?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 108 inci maddesi uyarınca; çalınmış veya gasp edilmiş araçların neden olduğu bedeni zararlar, Karayolları Trafik Kanunu’nun 107 nci maddesi uyarınca işletenin sorumlu olmadığı durumlarda Güvence Hesabından talep edilebilmektedir. 

Güvence Hesabından talep edilebilecek tazminat tutarı ne kadardır?

Güvence Hesabının sorumluluğu, kaza tarihinde T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun belirlediği teminat limitleri ile sınırlıdır. Bu teminat limiti her durumda ödenmemektedir. Öncelikle hak sahiplerinin talep edebileceği tazminat miktarı, tarafların kusurları da dikkate alınarak tespit edilmektedir. Tespit edilen tazminat tutarı, teminat limitleri kapsamında kalmak kaydıyla ödenmektedir.

İflas eden ve bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri hangileridir?

 • Akdeniz Sigorta 
 • Emek Sigorta 
 • Universal Sigorta 
 • Kapital Sigorta 
 • EGS Sigorta 
 • GIC Dünya Sigorta (Eski Bayındır Sigorta)
 • Hür Sigorta 
 • Ege Sigorta

İflas eden ve bütün branşlarda ruhsatları iptal edilen sigorta şirketleri ile ilgili olarak nasıl başvuru yapabilirim?

İflas eden sigorta şirketleri ile ilgili başvurular Güvence Hesabına yapılmalıdır. Bütün branşlarda ruhsatı iptal edilmiş sigorta şirketleri ile ilgili başvuruların ise sigorta şirketinin kendisine yapılması gerekmektedir. Başvuruyu alan şirket tarafından hasar dosyası tanzim edilerek Güvence Hesabına gönderilmektedir.

Ödemeler nasıl yapılmaktadır?

Karayolları Trafik Kanunu ve Güvence Hesabı Yönetmeliği gereği Güvence Hesabı tarafından talep edilen belgeler tamamlandıktan sonra hak sahibine banka aracılığıyla ödeme yapılmaktadır.

Güvence Hesabının ödediği tazminat nedeniyle rücu hakkı var mıdır?

Güvence Hesabı, ödediği tazminatın tahsili amacıyla Karayolları Trafik Kanunu’nun 108 inci maddesi, Sigortacılık Kanunu’nun 14 üncü maddesi ve Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi uyarınca zarar veren aracın işletenine, sürücüsüne, sigortacısına veya sigortacının iflas masasına ve diğer ilgililere rücu etmektedir. 

Güvence Hesabına ne kadar sürede başvurmak gerekmektedir?

Zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl ve her hâlükârda 10 yıl içinde hak sahiplerinin Güvence Hesabına başvurmaları gerekmektedir.

Sürücünün kendi kusuru ile meydana gelen trafik kazasında, sürücünün bedensel zararları Güvence Hesabı tarafından karşılanır mı?

Kazaya kusuruyla neden olan aracın sürücüsü veya işleten tarafından ileri sürülecek zararlar Güvence Hesabı tarafından karşılanmaz.

Güvence Hesabı manevi tazminat taleplerini karşılar mı?

Manevi tazminat talepleri Güvence Hesabının kapsamına girmemektedir. 

Güvence Hesabı aleyhine dava açtım. Davamın son durumu hakkında bilgi alabilir miyim?

E-Devlet Kapısını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra Vatandaş Bilişim Sistemi’ne giriş yaparak açmış olduğunuz dava dosyanızın son durumunu sorgulayabilirsiniz. Sorgulamak için tıklayınız. 

Aracın satışı halinde sigorta devam eder mi?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 94 üncü maddesine göre; aracını devreden araç sahibi sigorta sözleşmesinin iptali için sigortacıya bildirimde bulunmak zorundadır. Sigorta sözleşmesi iptal tarihinden itibaren 15 gün daha geçerlidir. Devreden araç sahibi poliçenin iptali bildiriminde bulunmadığı durumda sigorta sözleşmesi geçerliliğini devam ettirmektedir.  Sigorta sözleşmesi iptal edilmemişse devirden sonra gerçekleşen kazalardan dolayı Güvence Hesabının sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Sigorta şirketinden olan alacağımın zamanaşımı nedeniyle Güvence Hesabına aktarıldığı bilgisini öğrendim. Alacağımı tahsil etmek için ne yapmam lazım?

Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsamında Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakkında Yönetmelik gereği hak sahiplerince haziran ayının on beşinci gününe kadar aranmayan paralar Güvence Hesabına aktarılır. Bu çerçevede olan bir alacağınızın Güvence Hesabına aktarıldığını düşünüyorsanız öncelikle HSAP adresinden sorgulama yapınız. Sorgulama sonucu lehinize alacak çıkmış veya sigorta şirketine aktarılan para durumu oluşmuş ise alacağınız bulunan sigorta şirketine başvuru yapmanız gerekmektedir.

Birden fazla zarar gören olması ve zarar miktarının poliçe teminat limitini aşması halinde Güvence Hesabının sorumluluğunun kapsamı nedir?

Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin 18 inci maddesinde “Aynı olayda zarar görenlerin tazminat giderleri, yürürlükteki zorunlu sigorta teminat tutarlarından fazla ise, zarar görenlerden her birinin Hesaba karşı yöneltebileceği talepler, teminat tutarının tazminat alacakları toplamına olan oranına göre indirime tabi tutulur.” hükmüyle Hesabın tazminat ödeme sorumluluğunun sınırları belirlenmiştir.

Güvence Hesabı aleyhine Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuruda bulundum. Başvurumun son durumu hakkında bilgi alabilir miyim?

Hesabımız aleyhine Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde yapmış olduğunuz başvurunun durumu hakkında bilgi almak için vekiliniz veya doğrudan Sigorta Tahkim Komisyonu ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Sahipli veya sahipsiz hayvanların sebep olduğu zararlar, Güvence Hesabından karşılanır mı?

Sahipli veya sahipsiz hayvanların sebep olduğu zararlar Güvence Hesabından karşılanmamaktadır.

page up