}

Güvence Hesabı Teminat LimitleriSöz konusu ödemeler Güvence Hesabının sorumluluğu rizikonun gerçekleştiği tarihte geçerli zorunlu sigorta poliçesinin teminat limitleri ile sınırlıdır.

page up