Ödemeler

Başvuru sırasında istenen belgeler başlığında belirtilen belgelerin eksiksiz bir şekilde Hesaba teslimi sonrası Kanun’da sayılan şartların oluşması koşuluyla gerekli incelemeler yapıldıktan sonra tazminat miktarında ve hak sahiplerinde tereddüt bulunmadığı takdirde belirlenen tazminat tutarı hak sahiplerine ödenir.

page up