11.05.2010 - 31.12.2010 Arası (TMVTAZMSS)

2010/2 TEHLİKELİ MADDELER VE TEHLİKELİ ATIK
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

( 11.05.2010 - 31.12.2010 ) 

 

Asgari Teminatlar (TL)

A- Maddi

B- Tedavi Giderleri

C- Daimi sakatlık ve Ölüm

 Kişi Başına

 Kaza Başına

 Kişi Başına

 Kaza Başına

1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri.                                                                              Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):

 

 

 

 

 

 a) 325.000 TL'ye kadar olanlar

35.000

175.000

700.000

175.000

700.000

 b) 325.000-1.300.000 TL olanlar

70.000

175.000

1.400.000

175.000

1.400.000

 c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar

140.000

175.000

2.800.000

175.000

2.800.000

 d) 6.500.000–40.000.000 TL olanlar

350.000

175.000

4.200.000

175.000

4.200.000

 e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar

1.050.000

175.000

8.400.000

175.000

8.400.000

2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

105.000

175.000

1.400.000

175.000

1.400.000

3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:

 

 

 

 

 

 a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

350.000

175.000

2.800.000

175.000

2.800.000

 b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

1.050.000

175.000

4.200.000

175.000

4.200.000

(*) Satış hasılatı / kullanım tutarı tahminlerinde 500 TL’yi aşan küsurler, 1.000 TL olarak dikkate alınır.

page up