01.01.2022 - 30.06.2022 Arası (KMAZMSS)

21 Ekim 2021 PERŞEMBE

                 Resmî Gazete

Sayı : 31635

YÖNETMELİK

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Tablo 9 ve Tablo 10 ekteki şekilde değiştirilmiş, aynı eke Tablo 10’dan sonra gelmek üzere ekteki tablolar eklenmiş ve diğer tablolar buna göre teselsül ettirilerek ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
14.07.200726582
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
TarihiSayısı
1-06.02.200826779
2-04.05.200826866
3-19.06.200927263
4-09.12.200927427
5-15.09.201128055
6-25.12.201228508
7-19.06.201328682
8-27.11.201328834
9-10.08.201429084
10-07.03.201529288
11-22.05.201629719
12-03.08.201629790
13-03.05.201730055
14-11.07.201730121
15-31.12.201730287
16-22.06.201830456
17-21.12.201830632
18-24.04.201930754
19-13.07.201930830
20-16.06.202131513

Ekleri İçin Tıklayın

page up