01.01.2015 - 31.12.2018 Arası (TZMSS)

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK

SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATTA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 – 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Ek

Tablo 2

Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2015 Tarihinden itibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)

Maddi Zararlar

Kaza Başına

112.500

Tedavi Giderleri

Kişi Başına

282.000

 

Kaza Başına

1.410.000

Daimi Sakatlık ve Ölüm

Kişi Başına

282.000

 

Kaza Başına

1.410.000

 

Tablo 4

Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2016 Tarihinden itibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)

Maddi Zararlar

Kaza Başına

157.500

Tedavi Giderleri

Kişi Başına

303.000

 

Kaza Başına

1.515.000

Daimi Sakatlık ve Ölüm

Kişi Başına

303.000

 

Kaza Başına

1.515.000

 

Tablo 6

Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2017 Tarihinden itibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)

Maddi Zararlar

Kaza Başına

220.500

Tedavi Giderleri

Kişi Başına

326.000

 

Kaza Başına

1.630.000

Daimi Sakatlık ve Ölüm

Kişi Başına

326.000

 

Kaza Başına

1.630.000

 

Tablo 8

Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2018 Tarihinden itibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)

Maddi Zararlar

Kaza Başına

308.700

Tedavi Giderleri

Kişi Başına

350.500

 

Kaza Başına

1.752.500

Daimi Sakatlık ve Ölüm

Kişi Başına

350.500

 

Kaza Başına

1.752.500

 

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

page up