01.01.2015 - 31.12.2018 Arası (TMVTAZMSS)

Başbakanlık (Hazine Müstesarlığı)'tan:

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATTA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 - 9/5/2010 tarihli ve 27576 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"Ek Tablo 1

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2015 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 Asgari Teminatlar (TL)

 

 

A- Maddi

B- Sağlık GiderleriC-Daimi Sakatlık ve Ölüm

 

 

 

 

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):     
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar

58.000

290.000

1.450.000

290.000

1.450.000
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar

116.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000
c) 1.300.000-6.500.000 TL olanlar

232.000

290.000

5.800.000

290.000

5.800.000
d) 6.500.000-40.000.000 TL olanlar

580.000

290.000

8.700.000

290.000

8.700.000
e) 40.000.000 TL'den fazla olanlar

1.740.000

290.000

17.400.000

290.000

17.400.000
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

174.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:     
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

580.000

290.000

5.800.000

290.000

5.800.000
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

1.740.000

290.000

8.700.000

290.000

8.700.000
4. Tehlikeli atıkların kullanımı     
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı

116.000

290.000

2.900.000

290.000

2.900.000
b) Geri kazanım ve bertarafı

580.000

290.000

8.700.000

290.000

8.700.000

 

Tablo 3

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2016 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları 

 Asgari Teminatlar (TL)

 

 

A- Maddi

B- Sağlık GiderleriC-Daimi Sakatlık ve Ölüm

 

 

 

 

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına

 

1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):

     
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar

62.000

310.000

1.550.000

310.000

1.550.000
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar

124.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000
c) 1.300.000-6.500.000 TL olanlar

248.000

310.000

6.200.000

310.000

6.200.000
d) 6.500.000-40.000.000 TL olanlar

620.000

310.000

9.300.000

310.000

9.300.000
e) 40.000.000 TL'den fazla olanlar

1.860.000

310.000

18.600.000

310.000

18.600.000
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

186.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:     
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

620.000

310.000

6.200.000

310.000

6.200.000
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

1.860.000

310.000

9.300.000

310.000

9.300.000
4. Tehlikeli atıkların kullanımı     
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı

124.000

310.000

3.100.000

310.000

3.100.000
b) Geri kazanım ve bertarafı

620.000

310.000

9.300.000

310.000

9.300.000

 

 

Tablo 5

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2017 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

  Asgari Teminatlar (TL) 
  B- Sağlık GiderleriC-Daimi Sakatlık ve Ölüm
 

A- Maddi

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):     
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar

67.000

335.000

1.675.000

335.000

1.675.000
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar

134.000

335.000

3.350.000

335.000

3.350.000
c) 1.300.000-6.500.000 TL olanlar

268.000

335.000

6.700.000

335.000

6.700.000
d) 6.500.000-40.000.000 TL olanlar

670.000

335.000

10.050.000

335.000

10.050.000
e) 40.000.000 TL'den fazla olanlar

2.010.000

335.000

20.100.000

335.000

20.100.000
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

201.000

335.000

3.350.000

335.000

3.350.000
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:     
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

670.000

335.000

6.700.000

335.000

6.700.000
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

2.010.000

335.000

10.050.000

335.000

10.050.000
4. Tehlikeli atıkların kullanımı     
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı

134.000

335.000

3.350.000

335.000

3.350.000
b) Geri kazanım ve bertarafı

670.000

335.000

10.050.000

335.000

10.050.000

 

Tablo 7

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2018 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

  Asgari Teminatlar (TL) 
  B- Sağlık GiderleriC-Daimi Sakatlık ve Ölüm
 

A- Maddi

Kişi Başına

Kaza Başına

Kişi Başına

Kaza Başına
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):     
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar

72.000

360.000

1.800.000

360.000

1.800.000
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar

144.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000
c) 1.300.000-6.500.000 TL olanlar

288.000

360.000

7.200.000

360.000

7.200.000
d) 6.500.000-40.000.000 TL olanlar

720.000

360.000

10.800.000

360.000

10.800.000
e) 40.000.000 TL'den fazla olanlar

2.160.000

360.000

21.600.000

360.000

21.600.000
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

216.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:     
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

720.000

360.000

7.200.000

360.000

7.200.000
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

2.160.000

360.000

10.800.000

360.000

10.800.000
4. Tehlikeli atıkların kullanımı     
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı

144.000

360.000

3.600.000

360.000

3.600.000
b) Geri kazanım ve bertarafı

720.000

360.000

10.800.000

360.000

10.800.000
  

 

MADDE 2 - Bu Tarife ve Talimat hükümleri 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Tarife ve Talimat hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

page up