01.01.2014 - 31.12.2014 Arası (TMVTAZMSS)

Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2014 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 Asgari Teminatlar (TL)
A- MaddiB- Sağlık GiderleriC- Daimi sakatlık ve Ölüm
Kişi BaşınaKaza BaşınaKişi BaşınaKaza Başına
1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri. Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):     
a) 325.000 TL'ye kadar olanlar53.750268.7501.343.750268.7501.343.750
b) 325.000-1.300.000 TL olanlar107.500268.7502.687.500268.7502.687.500
c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar215.000268.7505.375.000268.7505.375.000
d) 6.500.000–40.000.000 TL olanlar537.500268.7508.062.500268.7508.062.500
e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar1.612.500268.75016.125.000268.75016.125.000
2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri161.250268.7502.687.500268.7502.687.500
3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:     
a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile537.500268.7505.375.000268.7505.375.000
b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile1.612.500268.7508.062.500268.7508.062.500
4. Tehlikeli atıkların kullanımı     
a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı107.500268.7502.687.500268.7502.687.500
b) Geri kazanım ve bertarafı537.500268.7508.062.500268.7508.062.500

 

page up