01.01.2013 - 31.12.2013 Arası (TZMSS)

2013 TÜPGAZ ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI
( 01.01.2013 - ... )

25 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28508

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

"EK

Tablo 2

Tüp Gaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin 1/1/2013 Tarihinden itibaren

Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları (TL)

 

Maddi Zararlar

Kaza Başına

50.000

Tedavi Giderleri

Kişi Başına

250.000

 

Kaza Başına

1.250.000

Daimi Sakatlık ve Ölüm 

Kişi Başına

250000

 

Kaza Başına

1.250.000

MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

 

page up