01.01.2013 - 31.12.2013 Arası (TMVTAZMSS)

2013 TEHLİKELİ MADDELER VE TEHLİKELİ ATIK
ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI

( 01.01.2013 - 31.12.2013 ) 

25 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28508

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TEHLİKELİ MADDELER İÇİN YAPTIRILACAK ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTALARINA
İLİŞKİN TARİFE VE TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR TARİFE VE TALİMAT

MADDE 1 –9/5/2010 tarih ve 27576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatın eki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"EK

  Tablo 1

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası İçin

1/1/2013 Tarihinden İtibaren Uygulanacak Asgari Sigorta Teminatları

 

Asgari Teminatlar (TL)

A- Maddi

B- Sağlık Giderleri

C- Daimi Sakatlık ve Ölüm

 Kişi Başına

 Kaza Başına

 Kişi Başına

 Kaza Başına

1. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların üretim. depolama. toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri.

Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):

 

 

 

 

 

a) 325.000 TL'ye kadar olanlar

50.000

250.000

1.250.000

250.000

1.250.000

b) 325.000-1.300.000 TL olanlar

100.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

c) 1.300.000–6.500.000 TL olanlar

200.000

250.000

5.000.000

250.000

5.000.000

d) 6.500.000–40.000.000 TL olanlar

500.000

250.000

7.500.000

250.000

7.500.000

e) 40.000.000 TL’den fazla olanlar

1.500.000

250.000

15.000.000

250.000

15.000.000

2.Piroteknik malzemeler ile kibrit. her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

150.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

3. Tehlikeli maddelerin/Tehlikeli atıkların taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:

 

 

 

 

 

a) Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

500.000

250.000

5.000.000

250.000

5.000.000

b) Denizyolu. havayolu taşıtları ve boru hattı ile

1.500.000

250.000

7.500.000

250.000

7.500.000

4. Tehlikeli atıkların kullanımı

 

 

 

 

 

a) Atıkların enerji üretimi amaçlı kullanımı

100.000

250.000

2.500.000

250.000

2.500.000

b) Geri kazanım ve bertarafı

500.000

250.000

7.500.000

250.000

7.500.000

 MADDE 2 – Bu Tarife ve Talimat 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. 

page up