01.01.2008 - 30.06.2008 Arası (TMVTAZMSS)

2008/1 TEHLİKELİ MADDELER ZORUNLU SORUMLULUK SİGORTASI
( 01.08.2007 - 30.06.2008 )

 

Asgari Teminatlar (Bin YTL)

A- Maddi

B- Tedavi Giderleri

C- Daimi sakatlık ve Ölüm

 Kişi Başına

 Kaza Başına

 Kişi Başına

 Kaza Başına

1. Tehlikeli maddelerin üretim, depolama, toptan satışı ve kullanımı ile uğraşan işyerleri.                                                                              Satış hasılatı / kullanım tutarı (*):

 

 

 

 

 

a) 325 bin YTL'ye kadar olanlar

20

100

400

100

400

b) 325 bin-1,3 milyon YTL olanlar

40

100

800

100

800

c) 1,3 –6,5 milyon YTL olanlar

80

100

1.600

100

1.600

d) 6,5 milyon – 40 milyon YTL olanlar

200

100

2.400

100

2.400

e) 40 milyon Y TL’den fazla olanlar

600

100

4.800

100

4.800

2. Piroteknik malzemeler ile kibrit, her türlü ispirto ve alkol hariç diğer tehlikeli maddelerin perakende satışı ile uğraşan işyerleri

60

100

800

100

800

3. Tehlikeli maddelerin taşınması ve/veya dağıtımına yönelik taşıma işleri:

 

 

 

 

 

a)Demiryolu ve karayolu taşıtları ile

200

100

1.600

100

1.600

b)Denizyolu, havayolu taşıtları ve boru hattı ile

600

100

2.400

100

2.400

(*) Satış hasılatı / kullanım tutarı tahminlerinde 500 YTL’yi aşan küsurler, 1.000 YTL olarak dikkate alınır.

page up