Rücu İşlemleri

Güvence Hesabı rizikonun gerçekleştiği tarihte geçerli zorunlu sigorta poliçesinin teminat limitleri ile sınırlı olmak üzere, Sigortacılık Kanunu’nun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınmış koşullardan birinin gerçekleşmesi nedeniyle yapmış olduğu tazminat ödemelerini halefiyete dayanarak aracın işletenine, sürücüsüne, sigortacısına veya sigortacının iflas masasına rücu eder. Hesabın ödemiş olduğu tazminatları zarar sorumlusuna rücu edilebileceği Güvence Hesabı Yönetmeliği’nin ilgili maddeleriyle hüküm altına alınmıştır.

Yönetmelik’in 16 ncı maddesine göre Hesaptan yapılan ödemeler nedeniyle;

  • Zorunlu sigorta yaptırmayan veya geçerli teminat tutarları üzerinden zorunlu sigortalarını yaptırmayan kişilere,
  • Sorumlunun sonradan belli olması halinde veya yükümlü sigorta şirketine,
  • Zarardan sorumlu kişilere veya yükümlü sigorta şirketine,
  • Yönetmelik’in 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine göre yapılan ödemeler çerçevesinde (mali bünye zafiyetinde olan) yükümlü sigorta şirketine,
  • Yönetmelik’in 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre yapılan ödemeler nedeniyle Türkiye Motorlu Taşıt Bürosuna

ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde rücu edileceği hüküm altına alınmıştır.

page up