Trafik Sigortası Yenilenmesi Hakkında Duyuru.

news

TRAFİK SİGORTASININ YENİLENMESİ HAKKINDA DUYURU

KONU: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortasının Yenilenmesi.   

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 85 inci maddesinde araç işletenlerin sorumlulukları açıklanmış ve aynı Kanunun 91. inci maddesi ile işletenlerin bu sorumluluklarını karşılamak üzere mali sorumluluk sigortası yaptırmaları zorunlu tutulmuştur.

Zorunlu sigortaların yaptırılması, yenilenmesi ve yaptırılmaması halinde uygulanacak müeyyidelerin takibi ile ilgili olarak, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13 ve 14’üncü maddelerine dayalı olarak çıkarılan ve 09.08.2014 tarihli 29083 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik ile Güvence Hesabı görevlendirilmiştir

Yönetmeliğin, 7.inci maddesinin (1) bendi ile Sigorta Bilgi Merkezinin, tesis edeceği kontroller neticesinde sigorta teminatının sona ereceği bilgisini, poliçe vadesinden 30 gün önce Güvence Hesabına bildireceği, zorunlu sigorta poliçesi sahibinin, söz konusu poliçeleri yenilemesi için Güvence Hesabı tarafından uyarılacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu çerçevede, Güvence Hesabı tarafından, poliçe vadesinin bitiş tarihinden 30 gün önce, poliçenin yenilenmesi hususunda bilgilendirilmek üzere sigortalıların telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir.

Yapılan uyarıya rağmen sigortasını yenilemeyenler hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince ilgili Resmi Mercilere bildirim yapılacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

GÜVENCE HESABI

Poliçelerde beyan edilen telefon numaralarının doğrulanması ve düzeltilmesi sigorta şirketi ve acentesi sorumluluğundadır.  Güvence Hesabı’nın poliçelerde değişiklik yapma yetkisi yoktur.

Bu çerçevede SMS gönderilen araç plakasına ait trafik poliçesinin düzenlenmesi sürecinde sigorta şirketi veya sigorta acentesi tarafından sigortalı telefonu yerine, farklı bir telefon numarasının yazılması nedeniyle SMS yanlış cep telefonuna iletilebilmektedir.

Poliçelerde yanlış beyan edilen telefonların önüne geçmek adına ilgili yönetmelik ile görevlendirilmiş diğer kurumlar ile çalışmalarımız devam etmektedir.

page up