Si̇gorta Portföyünün İdaresi̇ Güvence Hesabına Bırakılan Gri Si̇gorta Süreçleri Hakkında

Bilindiği üzere, Gri Sigorta A.Ş.’nin 28.11.2023 tarihinde 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 20’nci maddesi ve Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelik’in 13’üncü maddesi kapsamında Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından mali bünye zafiyeti nedeniyle tüm branşlarda yeni sigorta sözleşmesi akdetme ve temdit yetkisi kaldırılmıştır. Mezkûr karar çerçevesinde şirketin sigorta portföyünün idaresi Güvence Hesabı’na (Hesap) bırakılmıştır. 

Hesabımız tarafından ivedilikle şirketin portföyü incelenmeye başlanmış ve şirketin mevcut varlıklarıyla yükümlülüklerini karşılayacak düzeyde olmadığı sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda, önceliğimizi sigorta sözleşmesi kapsamında teminat altına alınan rizikolardan kaynaklı meydana gelen hasarın karşılanması olarak belirleyerek yol haritamızı çizmiş bulunmaktayız. 

Diğer taraftan, şirketin mali yapısındaki bozukluktan kaynaklı siz değerli sigortalılarımızın, acentelerimizin ve iş ortaklarımızın meydana gelecek hasarlarda yaşayacağı mağduriyeti asgari düzeye indirmek amacıyla sigorta sözleşmelerinin iptal edilmesi yoluna üzülerek gitmiş bulunmaktayız. Poliçelerin iptal işlemlerinin en kısa sürede sonuçlandırılması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye Sigorta Birliği nezdinde yürütülen çalışmalar ve sigorta şirketlerimizin de katkılarıyla, sigortalılarımızın teminatsız kalmaması amacıyla diğer sigorta şirketlerimizden yeni poliçe satın almaları sürecinde iptal edilen sigorta poliçelerine ilişkin iptal priminin yarısı tutarında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi bünyesinde “indirim kuponu” tanımlanmıştır. Mevcut poliçenin iptal tarihinden yeni poliçe temin edilmesine kadar geçecek 4 günlük süre zarfında sigorta korumanız olduğunu ifade etmek isteriz.  

Sigortalılarımıza prim iadelerinin ise hasar ödemelerine müteakip şirketin mali durumu göz önünde bulundurularak, sigortalılarımıza olan borçların oranına göre paylaştırılarak gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Gelişmeler oldukça siz değerli sigortalılarımız, acentelerimiz, iş ortaklarımız ve kamuoyuna ayrıca bildirimde bulunacağımızı ifade eder, saygılar sunarız. 

page up