Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası hakkında duyuru

news

MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13 üncü maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 2015/7249 sayılı kararıyla kararlaştırılmış olup, 6 Şubat 2015 tarihli ve 29259 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Kararın 7 inci maddesinde yürürlük tarihi, kararın yayım tarihinden itibaren üç ay sonra (6 Mayıs 2015) olarak belirlenmiştir. Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararına göre, yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için "Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası" yaptırmaları zorunlu tutulmuştur. Karar gereği, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinin, Türkiye'de genel sorumluluk sigortası branşında ruhsatı bulunan bütün sigorta şirketleri tarafından yapılması zorunludur. Karar’da sigorta tarifesi, asgari teminat tutarları, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan tarafından; genel şartlar ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların Hazine Müsteşarlığınca belirleneceği belirtilmiş olup, bu kapsamda Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı 6 Mayıs 2015 tarihli ve 29347 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sigorta Şirketlerine konu ile ilgili gönderilen duyuru için lütfen tıklayınız.

page up