Güvence Hesabı nedir, ne anlama gelir, ne işe yarar?Güvence Hesabı başvurusu

news

GÜVENCE HESAP NEDİR, NE İŞE YARAR?

Güvence Hesabı, Türk sigorta ve reasürans şirketleri ile oluşturulmuş özel bir hesaptır. 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 14. maddesine göre hesap 2007 yılından itibaren geçerlidir.

Güvence hesabı, sigortalının kimliğinin tespit edilemediği kazalarda sigorta kapsamının kaybolmasını önlemek ve bedensel yaralanmaları tazmin etmek amacıyla oluşturulmuştur. Risk anında sigorta veya aracın çalınması veya kaçırılması bazı zorunlu sigortaların teminatları için kurulmuştur. Sigorta hesabının yükümlülüğü, söz konusu tüm şirketlerden zorunlu sigorta satın alan sigortacının, örneğin faaliyet ruhsatlarının iptali veya sigorta şirketinin iflası gibi durumlarda teminat kapsamına aldığı maddi ve fiziki zararlar için de geçerlidir.

GÜVENCE HESABI HANGİ ZARARLARI KARŞILAR, MADDİ HASARLARI KARŞILAR MI?

Kısacası, trafik sigortası olmayan bir araç insanlara zarar verirse veya hasara neden olan araç bulunamazsa, kazazedelerin bedensel yaralanmalarını tazmin etmek için sigorta hesabı kapatılır. Böyle bir durum ortaya çıkarsa, kişisel bir başvuru, kaza tutanağı doldurulması ve meydana gelen hasarı kanıtlayan belgelerin düzenlenmesi yardımı ile sigorta hesabından faydalanabilirler.

• Sigorta hesabı sadece "bedeni zararları" kapsar, yani kaza sonucu yaralanmalar ve ölümler. Araçlara veya diğer mülklere verilen hasarları kapsamaz.

• Hesabı kontrol etme sorumluluğu; Riskin oluştuğu anda geçerli olan zorunlu sigortanın sigorta teminat limitleri ile sınırlıdır.

GÜVENCE HESABI İÇİN NASIL BAŞVURULUR? GÜVENCE HESABINDAN NASIL PARA ÇEKİLİR?

Güvence hesabından yararlanmak için, sınırlamadan kaçınmak için en kısa sürede başvurmalısınız. Güvence hesabına teminat alabilmek için başvuru sırasında Başvuru Formu ile birlikte aşağıdaki belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Hesapla ilgili doğrulama istekleri hakkında bilgi; Hesap almak için ilgili sigortanın geçerli olduğu geçerlilik süresi içinde yazılı talepte bulunulması gerekir. Hak sahipleri, başvuru formu ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte sigorta hesabı başvurusunda bulunmalıdır.

Ölüm halinde gerekli belgeler:

• Kaza tutanağının resmi onaylı örneği,

• İddiada açıklanan hususlar, mahkeme kararı,

• İlgili makamlardan alınan ölüm bildirimi,

• Ölen kişinin meslek ve geçimine ilişkin belge,

• Aile cüzdanı ve veraset belgesinin aslı,

• Kazaya ilişkin diğer belgeler.

Yaralanma halinde gerekli belgeler:

• Kaza tutanağının resmi onaylı örneği,

• Hastane belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği,

• Özürlülük derecesini gösteren hastane belgesinin aslı veya resmi onaylı örneği,

• Konulara ilişkin mahkeme kararı mahkemede görülebilir,

• Kazayla ilgili diğer belgeler.

Sigorta Kanunu'nun 14 (c) maddesi kapsamındaki yaralanmalar dışındaki maddi hasarlara ilişkin belgeler:

• Poliçe fotokopisi,

• Kaza tutanağının resmi tasdikli örneği,

• Hakim raporu,

• Mahkemede görülen davalar için hüküm,

• Sigortacının zararı ödemesi halinde ödemeye ilişkin belge örnekleri,

• Kazaya ilişkin diğer belgeler.

Hesap yönetimi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra, tazminatın miktarı ve hak sahiplerine ilişkin herhangi bir şüphe yoksa, belirtilen tutar ilgili banka aracılığıyla hak sahiplerine ödenir.

GÜVENCE HESABI İÇİN NASIL BAŞVURULUR?

Güvence hesabınızda para olup olmadığını çevrimiçi olarak kontrol etmek çok kolaydır. Sigorta hesabınızda bakiye olup olmadığını https://www.guvencehesabi.org.tr/Hsap.aspx sigorta hesabı sorgulama sayfasından öğrenebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, sosyal güvenlik numaranız, adınız, soyadınız ve doğum tarihiniz gibi istenen bilgileri sayfaya girmek. Sigorta hesabının adresi ve telefon numarası da aşağıdadır.

• Adres : Esentepe Mahallesi Ali Kaya Sokak Polat Plaza B-Blok No:1b Kat:15 34394 Şişli/İSTANBUL

• Telefon : (0212) 324 45 00

page up