Gri Sigorta A.Ş. ve S.S.Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi Poliçe Teminatı Sürelerinin Uzatılması Hakkında(2)

Değerli Sigortalılarımız,

Bilindiği gibi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Gri Sigorta A.Ş. ve S.S. Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi’nin sigorta poliçesi akdetme ve temdit yetkisi kaldırılmıştır. 

İlgili sigorta şirketlerinin mali bünye zafiyeti  içerisinde bulunması nedeniyle herhangi bir hasar durumunda mağduriyet yaşamaması için poliçelerin iptal süreci başlatılmıştır. İptali gerçekleştirilen Kasko branşı haricindeki Yangın ve diğer branşlardaki poliçelerinizin teminatı yeni poliçe tanzim etme süreci dikkate alınarak 05.01.2024 tarihi saat 24.00’a kadar uzatılmıştır.  

Yeni poliçe tanzimi aşamasında siz değerli sigortalıların yararlanması için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemlerinde İNDİRİM KUPONU tanımlaması yapılmıştır. 

page up