Gri Si̇gorta A.Ş. ve S.S.Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi Poliçe Teminatı Süreleri Hakkında

Değerli Sigortalılarımız,

Bilindiği gibi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Gri Sigorta A.Ş. ve S.S. Mellce Karşılıklı Sigorta Kooperatifi’nin sigorta poliçesi akdetme ve temdit yetkisi kaldırılmıştır. 

İlgili sigorta şirketlerinin mali bünye zafiyeti nedeniyle herhangi bir hasar durumunda mağduriyet yaşanmaması için poliçelerin iptal süreci başlatılmıştır. İptali gerçekleştirilen Kasko branşı haricindeki Yangın ve diğer branşlardaki poliçelerinizin teminatı yeni poliçe tanzim etme süreci dikkate alınarak 03.01.2024 tarihi saat 24.00’a kadar devam etmektedir. 

Yeni poliçe tanzimi aşamasında siz değerli sigortalıların yararlanması için Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi sistemlerinde İNDİRİM KUPONU tanımlaması yapılmıştır. 

page up