DASK Tarifeli ve Talimatları Değişikliği Tarife Değişikliği Zeyli Hakkında

Değerli Acentelerimiz,

Bilindiği üzere, 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla DASK Tarife ve Talimatlarında değişiklik yapılmış ve Sigorta bedeline esas metrekare birim maliyet tutarları ile bir mesken için azami verilebilecek teminat tutarları yükseltilmiş ve enflasyon koruması da getirilmiştir. 

Bu kapsamda poliçe başlangıç tarihi 1.1.2024 öncesi olan yürürlükteki poliçelerin teminatlarını artırmak ve enflasyon korumasından faydalanabilmesi için söz konusu poliçelere tarife değişikliği zeyli düzenlenmesi gerekmektedir. 

Poliçesini Gri Sigorta A.Ş. aracılığı ile yaptırmış olanların poliçelerine Tarife Değişikliği zeyli yaptırabilmeleri için herhangi bir sigorta şirketi ile iletişime geçmesi yeterli olacaktır. 

İletişime geçilen şirket veya acente, Doğal Afetler Sigortaları Kurumu’nun  info@dask.gov.tr üzerinden zeyil talebini ilettiğinde zeyil işlemi Doğal Afetler Sigortaları Kurumu tarafından tamamlanacak olup zeyil priminden doğacak komisyon talebi alan/ileten acenteye yansıtılacaktır. Sigortalıların mağduriyet yaşamaması için yürütülecek olan süreci bilgilerinize sunarız. 

page up