Danışma Komitesi

Danışma komitesi ilgili mevzuat hükümleri gereği Güvence Hesabının gerçekleştirmekte olduğu faaliyetlerin katılım esasları çerçevesinde icra edilmesini sağlamak amacıyla görev yapan komiteyi ifade eder.

Güvence Hesabı danışma komitesi hizmetini İSFA İslami Finans Danışmanlık Ticaret Limited Şirketi’nden almaktadır. İSFA bünyesinde oluşturulmuş danışma komitesi hiyerarşik bir ilişki olmaksızın Güvence Hesabı Yönetim Komitesine bağlı olarak faaliyet gösterir ve doğrudan Güvence Hesabı Yönetim Komitesine raporlama yapar.

Komite Üyeleri

Danışma komitesi Prof. Dr. Osman Güman, Doç. Dr. Mehmet Salih Kumaş ve Mustafa Dereci olmak üzere 3 üyeden oluşmaktadır.

Prof. Dr. Osman GÜMAN

1976 yılında Kayseri’de doğdu. 1998 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını 2006 yılında ise Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı’nda doktorasını tamamladı. 2010 yılında Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Edebiyatı’nda okutman olarak göreve başladı. 2014 yılında İslam Hukuku bilim dalında doçent, 2019 yılında ise profesör unvanını aldı. Hâlen aynı üniversitede İslam Hukuku Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Osman Güman, İslam Ekonomisi ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmekte yine bu konular çerçevesinde yurtiçi platformlarda eğitmenlik yapmaktadır.

Doç. Dr. Mehmet Salih KUMAŞ

1977’de Kars’ta dünyaya geldi. 1994 yılında Kocaeli İmam Hatip Lisesi’nden, 1999 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakül­tesi İslâm Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak akademik haya­tına başladı. 2001 yılında Yüksek Lisansını, 2008’de doktora tezini tamamladı. 2011 yılında doktor öğretim üyesi, 2021 yılında ise doçent unvanını aldı ve halen aynı kurumda görevine devam etmektedir. Mehmet Salih Kumaş, İslam Ekonomisi ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmektedir.

Mustafa Dereci 

Danışma Komitesi Başkanı olarak görev almakta olan Mustafa Dereci 1967 yılında Rize’de doğdu. Boğaziçi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler bölümünden 1991 yılında mezun oldu. 1993 yılında çalışmaya başladığı Kuveyt Türk Katılım Bankası’nda Uluslararası Bankacılık, Bireysel Bankacılık, Kobi Bankacılığı, Pazarlama ve Ürün Geliştirme, Ödeme Sistemleri ve Dijitalleşme, İdari Hizmetler ve Satın Alma departmanlarında yönetici olarak görev yaptı. Kuveyt Türk Katılım Bankası’ndan 2021 yılında emekli olan Mustafa Dereci; Türkiye’nin ilk katılım sigortacılığı şirketi olan Neova Sigorta’nın kurucu yönetim kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2018 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Halen İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İslam Ekonomisi ve Uluslararası Finans bölümünde doktora tez çalışmasını yürütmektedir. 

Mustafa Dereci, İslam Ekonomisi, İslami Finans, Katılım Bankacılığı, Katılım Sigortacılığı, Katılım Finans ürün ve hizmetleri ve Finans Fıkhı konularında çalışmalarına devam etmekte yine bu konular çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışı platformlarda eğitmenlik yapmaktadır.

page up