ENGLISH
Kaza Sonrası Güvenceniz

Bu Güvence Nedir?

Güvence Hesabı, kapsamında bulunan zorunlu sigortaların sağladığı teminatlara ilişkin bedeni olarak (sakatlık ve ölüm) zarar görenlere kaza sonrasında sakat kalma halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölenin desteğinden yoksun kalanlara destekten yoksun kalma tazminatı ödemektedir.

Güvence Kapsamı :

 • Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar,

 • Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,

 • Zorunlu sigorta teminat limitleri ile sigorta poliçesinde belirtilen teminat arasındaki fark kadar ödenecek bedensel tazminat tutarları,

 • Sigorta şirketinin malî bünye zaafiyeti nedeniyle sürekli olarak bütün branşlarda ruhsatlarının iptal edilmesi ya da iflası halinde (Güvence Hesabı kapsamında kalan Zorunlu Sigortalar ile sınırlı olarak) ödemekle yükümlü olduğu maddi ve bedensel zararlar, (Bu madde kapsamındaki sigorta şirketlerini öğrenmek için lütfen tıklayınız...)

 • Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada,13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar.

 • Ayrıca Hesaba, Yeşil Kart Sigortası kapsamında Türkiye sınırları içinde meydana gelen zararlardan dolayı Büroca tekemmül ettirilen hasar dosyalarının tazminat ödemesi için Büro tarafından da başvurulabilir.
Güvence Hesabı Kapsamındaki Sigortalar
 1. Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)

 2. Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
  (6704 Sayılı Kanun gereği 26.04.2016 itibari ile yürürlükten kaldırılmıştır.)

 3. Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

 4. Tüpgaz Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

 5. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

 6. Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza SigortasıKarayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında şehirlerarası ve uluslararası taşımacılık yapan araçlar için düzenlenen Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik)Sigortası poliçelerinin teminat limitleri, belirlenen teminat limitlerinin iki katı olacak şekilde uygulanır.


  Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası.
26.04.2016 tarih 29695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6704 sayılı Yasa gereği Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası yürürlükten kaldırılmıştır.
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına yönelik olarak Güvence Hesabına yapılacak başvurular 26.04.2016 tarihinden önce meydana gelen kazalar için geçerlidir.


  Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası.
Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Hakkında Karar, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13 üncü maddesi kapsamında Bakanlar Kurulu’nun 2015/7249 sayılı kararıyla kararlaştırılmış olup,  6 Şubat 2015 tarihli ve 29259 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır..... Devamı için lütfen tıklayınız.


  Zorunlu Sigortalar Güvence Hesabı Tarafından Takip ve Kontrol Edilecek.
Güvence Hesabı’nın takibini yapacağı “Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelik” 9 Ağustos 2014 tarihli ve 29083 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Hazine Müsteşarlığı’nca çıkarılan yönetmelikle getirilen uygulamalar 1 Ocak 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.... Devamı için lütfen tıklayınız.


  Güvence Hesabı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30 uncu maddesi uyarınca kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu üyesidir. Güvence Hesabı'na yapılan tazminat başvurularının tamamen veya kısmen karşılanmaması durumunda, hak sahiplerinin tazminat alacakları için Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurmaları mümkündür. Başvuru ve öğrenmek istediğiniz diğer konular için www.sigortatahkim.org.tr adresinden detaylı bilgi alabilirsiniz.


  Tedavi Giderleri; 25.02.2011 tarih 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı Kanun gereği, bu Kanunun yayımlanma tarihinden öncesinde veya sonrasında meydana gelen trafik kazaları için verilen tedavi hizmet bedellerinin tamamının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılanacağı kararlaştırılmıştır.